Naše společnost se již téměř 10 let zaměřuje na snižování energetické náročnosti ve výrobních technologií a procesech. S využitím moderních přístupů provedeme optimalizaci technických systémů budov i výrobních technologií s cílem dosáhnout maximální úspory energie. V trendu zvyšování cen veškerých energií to v důsledku znamená i výrazné snížení současných i budoucích nákladů.   

Nabízíme následující služby:

 ·         Energetické audity

 ·         Úsporná energetická opatření v průmyslu

 ·         Konzultace a pomoc při implementaci doporučení plynoucích z energetického auditu

 ·         Energetické posudky

 ·         Příprava k certifikaci pro Systém managementu hospodaření s energií ISO 50001

 ·         Energetické průkazy a štítky budov

 ·         Příprava teplé vody a využití odpadního tepla i ve výrobním procesu

 ·         Možnosti financování energetických opatření  - dotace a financování projektů

 ·         Tepelná čerpadla a využití geotermální energie

 ·         Využití energie slunce - výroba elektřiny a tepla

 ·         Využití energie vody, větru a biomasy

 ·         Metoda EPC

 ·         Energie v obcích, městech a regionech

·         Zateplování budov

·         Vytápění, větrání a rekuperace

·         Příprava teplé vody a využití odpadního tepla

·         Nízkoenergetické a pasivní domy