Kontaktní informace

IČO 28751159

Rumjancevova 65/20A, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mob: +420 728 519 752

Náš energetický specialista:

Ing. Miloš Müller Ph.D.

https://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx?idSpec=1645
Číslo oprávnění 1645
Zpracování energetického auditu a energetického posudku
Provádění kontroly systému klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání
Provádění kontroly systému vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání
Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Co nabízíme?

Profesionálně zpracované energetické audity, energetické posudky i přípravu k certifikaci pro Systém managementu hospodaření s energií ISO 50001, přičemž se zaměřujeme především na výrobní podniky, jejichž technologické a výrobní procesy vykazují výraznou spotřebu energie.

Nově nabízíme službu stanovení uhlíkové stopy společnosti dle GHG (Green House Gas) protokolu v rámci ISO 14064

Proč byste měli usilovat o kvalitní energetický audit?

Korektně zpracovaný energetický audit nepředstavuje pouze dokument dokládající splnění zákonné povinnosti. Jedná se především o nástroj, který Vám ukáže na potenciál úspor energie i nákladů. Snížení spotřeby energie se promítne do ceny výrobku a tím zvýší Vaši konkurenceschopnost. Nehledě na skutečnost, že důraz na snižování spotřeby energie může zlepšit pohled veřejnosti i zákazníků na Vaši společnost.  

Kdy především potřebujete vyhotovit energetický audit?

Podnikatel, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílejí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %, zaměstnává 250 a více osob nebo vykazuje roční obrat vyšší než 130 milionů Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 110 miliónů Kč nebo podnikatel, který po jím užívané energetické hospodářství překročí spotřebu energie za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky 5000 MWh.

Kraj, obec, příspěvková organizace státu, kraje nebo obce, státní organizace založená zákonem 24), státní a veřejná vysoká škola a Česká národní banka jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 MWh.

Pokud si nejste jisti, zda se na Vás povinnost vypracovat energetický audit vztahuje, neváhejte se na nás obrátit.

 

Souhrn činností:

 

·         Energetické audity

 

·         Úsporná energetická opatření v průmyslu

 

·         Konzultace a pomoc při implementaci doporučení plynoucích z energetického auditu

 

·         Energetické posudky

 

·         Příprava k certifikaci pro Systém managementu hospodaření s energií ISO 50001

 

·         Energetické průkazy a štítky budov

 

·         Příprava teplé vody a využití odpadního tepla i ve výrobním procesu

 

·         Možnosti financování energetických opatření  - dotace a financování projektů

 

·         Tepelná čerpadla a využití geotermální energie

 

·         Využití energie slunce - výroba elektřiny a tepla

 

·         Využití energie vody, větru a biomasy

 

·         Metoda EPC

 

·         Energie v obcích, městech a regionech

 

·         Zateplování budov

 

·         Vytápění, větrání a rekuperace

 

·         Příprava teplé vody a využití odpadního tepla

 

·         Nízkoenergetické a pasivní domy